DE  LIDGELDEN  MOETEN  WEER  BETAALD  WORDEN

Op de vergadering gehouden op 30 maart 2022

werd volgende contributieregeling goedgekeurd.

SENIOREN                            A-KERN                               220,00 €

 

SENIOREN                            GEWEST.                            200,00 €

ADHERENT                                                                        100,00 €

ADHERENT                          GEPEN.                                  85,00 €

WERKEND LID                                                                  100,00 €

WERKEND LID                    GEPEN.                                  85,00 €

RECREANT                                                                        100,00 €

JEUGD                                   U19                                       155,00 €

                                               U17                                       155,00 €

                                               U15                                       155,00 €

                                               U13                                       155,00 €

                                               U11                                       115,00 €

                                               U 9                                        115,00 €

                                               U 7                                         80,00 €

                                               U 5                                         80,00 €

STEUNEND LID                                                                  50,00 €

De regeling is aangepast :

– INDIEN BETAALD VOOR 1 JUNI 2022, KRIJGT U EEN KORTING

  VAN 5,00 €  PER PERSOON;

– BETALING VOOR 1 JULI  2022  = NORMALE BEDRAG

– BIJ STEUNEND LID WORDT ER GEEN KORTING GEGEVEN

Te storten op rekeningnummer  :  BE25 9792 2375 7682 op naam van

Kon. Catbavrienden KC met vermelding ‘naam en voornaam’ ‘categorie’.

Er is steeds de mogelijkheid om het lidgeld gespreid te betalen. Een afbetalingsplan kan aangevraagd worden door te mailen naar penningmeester : carola.geeraers@telenet.be

Bij de meeste mutualiteiten kan u een deel van het lidgeld terugvorderen.

Download via de website van uw mutualiteit het formulier en laat dit invullen en ondertekenen door Diane Vandeleur of Carola Geeraers.