Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden op 18 februari 2017

werd volgende contributieregeling goedgekeurd.

 

SENIOREN                            A-KERN                           130,00 €

SENIOREN                            GEWEST.                        120,00 €

ADHERENT                                                                     100,00 €

ADHERENT                          GEPEN.                              85,00 €

WERKEND LID                                                               100,00 €

WERKEND LID                    GEPEN.                              85,00 €

RECREANT                                                                         95,00 €

JEUGD                                   U19                                     105,00 €

U16                                                                                      105,00 €

U14                                                                                      105,00 €

U12                                                                                      105,00€

U10                                                                                       95,00 €

U 8                                                                                        95,00 €

Minder dan U8                                                                   55,00 €

BEWEGINGSCHOOL :

periode :   september – december 2017                         45,00 €

januari      –  mei 2018                                                       45,00 €

STEUNEND LID                                                               50,00 €

De regeling is aangepast :

– INDIEN BETAALD VOOR 1 JUNI 2017, KRIJGT U EEN KORTING

VAN 5,00 €  PER PERSOON;

– BETALING VOOR 1 JULI  2017  = NORMALE BEDRAG

– BIJ STEUNEND LID WORDT ER GEEN KORTING GEGEVEN

Te storten op rekeningnummer  : IBAN  BE25 9792 2375 7682

op naam van Kon. Catbavrienden KC

Bij de meeste mutualiteiten kan u een deel van het lidgeld terugvorderen.

Download via de website van uw mutualiteit het formulier en laat dit invullen

en ondertekenen door Diane Vandeleur of Carola Geeraers.